Edities, reserveren en aanleveren

Advertenties worden uiterlijk tien werkdagen voor verschijning gereserveerd via het orderformulier, te verkrijgen bij uw contactpersoon. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen dient advertentiemateriaal uiterlijk zeven werkdagen voor verschijning te worden aangeleverd.
De Stroming Courant verschijnt één keer per maand.

De Stroming Courant verschijnt op de eerste vrijdag van de maand.De Stroming Media

Aanleveradres: jolanda@destromingmedia.nl

AANLEVERDATA ADVERTENTIEMATERIAAL
Editie januari 18 december
Editie februari 15 janauari  
Editie maart 19 februari Special “Duurzame Scheepvaart”
Editie april 19 maart
Editie mei 26 april Special “Maritime Industry”
Editie juni 23 mei
Editie juli 21 juni Special “Havendag Werkendam”
Editie augustus 18 juli Special "Open Scheepvaartdagen Antwerpen"
Editie september 20 augustus Special “Shipping-Technics-Logistics KALKAR”
Editie oktober 17 september  
Editie november 15 oktober  
Editie december 19 november Kerstspecial