DE STROMING COURANT
DUURZAME SCHEEPVAART
8
Bijzondere weken heeft het Wijchense
bedrijf Solfic achter de rug. De
plaatsing van zijn eerste gehele MPAT-
uitlaatgasnabehandelingssysteem is
een feit. Het MVS Aqua Myra van Leo
en Myra Verburg was het gelukkige
schip. Solfic-directeur Alwin de Kock
kijkt tevreden terug op het proces, én
op de inmiddels behaalde resultaten.
Zowel in Nox-reductie als op roet- én
geluidsvermindering.
Beatrijs Bonarius
Het
uitlaatgasnabehandelingssysteem
MPAT dat bij de pilot KVB Montana nog de
eerste prijs ‘De binnenvaart maakt schoon
schip’ won, werd nu dus voor het eerst in een
grotere uitvoering ingebouwd. Naast de ja-
renlange doorontwikkeling van het NOx- en
geluidsreducerende systeem, is er een reeks
van standaard configuraties opgezet die
in bijna ieder schip in te passen zijn. Half
februari kwam alles bij elkaar: bij scheeps-
werf Hoebee in Dordrecht werd het oude
systeem ontkoppeld en uitgetakeld, en werd
het nieuwe systeem geïnstalleerd. De werk-
zaamheden zelf zijn door Scheepswerf Boer
uit Sliedrecht uitgevoerd. Dat alles onder
supervisie van Solfic. In de week erna werd
de proefvaart verricht, en deed het meet-
bureau metingen voor de bevestiging van
de subsidiegelden. En die gingen allemaal
naar verwachting. Alwin de Kock: ,, Voor
elke nieuwe systeemconfiguratie maken we
vooraf een uitgebreide individuele analyse.
De tegendruk, emissie en de geluidsreduc-
tie bleken overeen te komen met de vooraf
berekende waarden. Tijdens de proefvaart
is een NOx-emissiereductie tot maar liefst
0,6 g/kWh aangetoond. Dat is ver boven de
verwachte toekomstige norm van 1,8 – en
ruim beter dan de voor de subsidie vereiste
reductie van 6,5 g /kWh. Er is dus voldoende
marge.” Ook bijzonder is dat de kosten voor
ureum kunnen worden beperkt: ,,De SCR-
dosering kan zo worden ingeregeld dat er
niet meer NOx wordt gereduceerd dan nood-
zakelijk.” Ook hiermee is de MVS Aqua Myra
klaar voor de Tweede Maasvlakte en de toe-
komstige regelgeving.
GELUIDSDEMPING
En er zijn meer voordelen. De geluidsdem-
ping bij hogere motorbelasting is ruim 13
dB(A) beter dan de oude demper. De Kock:
,,De vorige was weliswaar oud, maar met
een maximum geluidsniveau van 76 dB(A)
op 1 meter afstand van de uitlaat bij deel-
last is het op het roef goed vertoeven.” Het
door Lloyds gecertificeerde systeem is niet
alleen toepasbaar op de binnenvaart, ook le-
vert Solfic aan de luxejachtbouw. De Kock:
,,Daarnaast besteden we veel tijd aan de
doorontwikkeling van de software en bestu-
ringen. Elk geleverd product wordt door ons
op afstand bewaakt – zo kunnen we op tijd
inspelen op een mogelijk “verkeerde koers”,
wat op termijn voor de klant onderhouds-
kosten uitspaart.”
GEEN DIESELLUCHT EN ROET
Veel schippers die van de zogenoemde Zuid-
Holland-regeling profiteren, kiezen – net als
Leo Verburg – voor het all-in-one systeem,
dus voor de MPAT met SCR-katalysator en
roetfilters. De Kock: ,,Als schipper merk je
nauwelijks iets van de NOx-reductie en de
SCR-katalysator, die zie je vooral op ma-
croschaal. Maar het verdwijnen van de
diesellucht en het zichtbare roet kan letter-
lijk een verademing betekenen.” Bijkomend
winstpunt is dat met een aanvullend roetfil-
ter havengeldkorting kan worden verkregen,
wat jaarlijks een paar duizend euro voordeel
kan opleveren. De Kock: ,,En daarmee kun
je dus mooi weer je ureum betalen!” Er staan
in de komende maanden nog een vijftiental
MPAT-installaties op stapel. Solfic heeft
al twee extra engineers aangenomen om
de toekomstige installaties ook vlekkeloos
te laten verlopen. Zij worden ook ingezet
voor de service en het onderhoud. De Kock:
,,Alles om de binnenvaartondernemers zo
goed mogelijk van dienst te zijn. Niet alleen
technisch, maar ook met de aanvraag van
subsidieregelingen. En we geven uiteraard
graag voorlichting over de exploitatiekosten
van ons systeem. Iedereen met een schip bo-
ven de circa 600 kW kan erop vooruit gaan.”
WORKSHOP
Naast de ontwikkeling en installaties heeft
Solfic ook een samenwerking met Hoge-
school Arnhem Nijmegen. Kennis delen
staat hierin centraal. In de loop van het jaar
volgt een workshop Emissiereductie voor
iedereen uit de branche, van motorinstalla-
teur tot schipper. De bewezen groene kennis
van Solfic wordt graag gedeeld.
Belangstelling voor het
MPAT-uitlaatgasnabehandelingssysteem
of de workshop?
MPAT GESCHIKT VOOR U?
Het MPAT nabehandelingssysteem is geschikt
voor elk binnenvaartschip. Schepen boven
de 600 kW vermogen zijn het meest gunstig
door de hogere emissiereductie per euro
investering. Niet alleen kostentechnisch, maar
ook op bijvoorbeeld havengelden. De NOx-
reductie anticipeert vast op de emissie-eisen
die vermoedelijk rond 2018 of 2019 worden
aangescherpt.
Directeur Alwin de Kock aan de Waal,
bij Nijmegen.
TEVREDENSCHIPPER
Schip:
Aqua Myra, 110 x 11,40 meter droge lading.
De motor is een Caterpillar C3516 CCR1
van 2000 pk, waarbij de originele
35dB(A)-demper in verticale opstelling
in de 3,5 m. hoge schacht is geplaatst.
Wie :
Leo en Myra Verburg
Waar :
Varend tussen ARA en Basel
Leo Verburg: ,,Op de beurs in Gorinchem
werd mijn aandacht getrokken door de
MPAT van Solfic; ik vind groen varen en
duurzaamheid in de binnenvaart belang-
rijk. Toen de subsidieregeling kwam, heb
ik dan ook de knoop doorgehakt. En Sol-
fic heeft prima werk geleverd. De mannen
zijn een paar maanden geleden aan boord
geweest om alles door te spreken en in te
meten. Ook de installatie afgelopen febru-
ari verliep soepel. Vooralsnog ben ik heel
tevreden met het nieuwe systeem. Het ge-
luid is aanzienlijk minder – ik had hiervoor
een oude demper.
En ik verwacht dat de roetfilters ook hun
werk doen. Dat kan ik nu nog niet aantonen,
omdat we namelijk op dit moment de eerste
vaart maken. Ook handig is dat de jongens
van Solfic het onderhoud op afstand kun-
nen doen, via de internetverbinding. Ik
hoop wel dat de overheden groen varen be-
ter gaat stimuleren. Nu is het (nog) niet zo
dat bedrijven je vergoeden of compenseren
voor groen varen, dat zou wel mogen ver-
anderen. Maar overheden zijn er, zowel in
Nederland als bijvoorbeeld in Zwitserland,
wel mee bezig. Op termijn verwacht ik er
dus ook financieel voordeel uit te halen.
Een duurzaamheidsslag zou goed zijn voor
de hele binnenvaart.”
5.
in de machinekamer word het
MPAT systeem spanningsvrij op
de motor aangesloten.
6.
Deze nieuwe uitlaatpijp zal niet meer
zwart worden van de roet.
7.
Het bunkeren van ureum, nodig
voor de NOx-reductie, vindt ook meteen
plaats.
1
3
4
5
7
8
1.
De 110 meter lange Aqua Myra met Caterpillar-
motor C3516 CCR1 van 2000 pk, in vol ornaat.
Foto: Frank22 Marine Traffic.com.
2.
Bij een toeleverancier van Solfic is de
MPAT-behuizing gereed voor levering.
3.
Aan boord van de Aqua Myra wordt de oude dem-
per verwijderd.
Foto’s installatie: Leo Verburg.
4.
De MPAT wordt in de schacht gehesen.
Eromheen zit vast het warmte-isolatiemateriaal.
8.
Compleet geïnstalleerd, met losse delen isolatiemateriaal zodat de roet-
filters eenvoudig kunnen worden bereikt, is de MPAT is gereed voor de
proefvaart.
GROOTSTE MPAT-UITLAATGASNABEHANDELINGSSYSTEEM INGEBOUWD
POSITIEVERESULTATENOPREDUCTIE
VANNOX, ROETÉNGELUID
2
6
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24