Aanleveren van advertenties

Voor het aanleveren van digitale bestanden wordt onderscheid gemaakt tussen compleet aangeleverde advertenties en deelmaterialen.Om een goede drukkwaliteit te kunnen waarborgen, dient grafi sch (deel)materiaal aangeleverd te worden met de juiste (voldoende) resolutie, geen RGB-kleuren, geen kleurprofi elen en een maximale inktdekking van 240%. Indien advertentiemateriaal niet voldoet aan deze criteria, heeft dat duidelijk zichtbare invloed op de drukkwaliteit en daarmee op de kwaliteit van de advertentie.

Compleet materiaal

pdf

Voor complete advertenties die digitaal worden aangeleverd, is de standaard Certified PDF (vervaardigd middels NewspaperAds_1v3/1v5). Fotomateriaal in de aangeleverde advertentie dient met het ISOnewspaper26v4.icc profiel te zijn voorzien.

Bij deze een paar handige tips.
Zet steunkleuren om naar CMYK.
Gebruik Acrobat versie 1.3.
Lever schoonformaat aan, zonder paskruizen en niet aflopend.
Vermijd het gebruik van kleuren in teksten kleiner dan 8 punten.

Meer informatie over de richtlijnen van certified pdf kunt u raadplegen op:
www.printarena.nl of www.certifiedpdf.net
De Stroming Media

Deelmateriaal

Deelmaterialen (tekst, foto’s, logo’s) dienen altijd als losse bestanden aangeleverd te worden in de volgende bestandsformaten: voor advertentieteksten gebruikt u een teksteditor zoals Kladblok, Word, OpenOffice etc.
Voor Foto’s gebruikt u de bestandextensie *.jpg of *.tiff *(naam van desbetreffende foto). Logo’s etc. in een *.eps bestand *(naam van uw bedrijf bijvoorbeeld).

Afmeting document

De afmeting van het document dient gelijk te zijn aan het advertentieformaat zoals opgegeven voor plaatsing in de krant. Wij raden aan om bij de start van de advertentievervaardiging de grootte van het document op de definitieve afmetingen in te stellen.

Let op! Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn vrijwel altijd ongeschikt voor plaatsing in de krant. Het materiaal op speciale sites (stocksites) is mogelijk wel bruikbaar. Hierbij dient overigens rekening gehouden te worden met copyright. De Stroming Media kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van foto’s, rechten, e.d. in door derden aangeleverd materiaal zoals advertenties. Zet- en drukwerkfouten voorbehouden.

Algemene voorwaarden